Jak to osiągnąć?

Planuję stopniowe dostosowanie godzin pracy Urzędu do dziennego rytmu życia mieszkańców.  Pierwszym krokiem w tę  stronę będzie wydłużenie godzin pracy całego Urzędu w jeden dzień w tygodniu do godz. 18:00.  Pozwoli to już na tym etapie na zwiększenie dostępności poszczególnych referatów dla petenta.

Przełomowym pomysłem jest powołanie Biura Obsługi Mieszkańca - jednostki, która  będzie  swoistym „przewodnikiem” dla mieszkańców. Rolą biura będzie udzielanie pełnego wsparcia mieszkańcom w załatwianiu wszelkich urzędowych spraw, tak aby ludzie czuli się dobrze przyjęci i dobrze obsłużeni. Wbrew pozorom, nie potrzeba wiele: wystarczy dobrze przeszkolić osoby pracujące na „pierwszym froncie” obsługi, aby wizyta w Urzędzie nabrała zupełnie nowego wymiaru.

Zdarzają się sytuacje, że np.: osoba starsza nie jest w stanie wypełnić dokumentu. Kolejną rolą Biura Obsługi Mieszkańca będzie pomoc właśnie w takich sytuacjach. Przełoży się to na skrócenie czasu obsługi i lepszą atmosferę.

Jestem przekonany, że przy współpracy z powiatem uda się też usprawnić działanie tutejszego wydziału komunikacji.

Będziemy również intensywnie wykorzystywać media społecznościowe oraz stronę internetową do dwustronnego kontaktu z mieszkańcami Gminy i Miasta.