Szanowni Państwo wiele zostało zrobione, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.

Nowa perspektywa unijna może stanowić ogromną szansę na rozwój dla wielu regionów Polski w tym dla Naszego powiatu, czy Naszej Gminy i Miasta. Dla Naszego powiatu jednym z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji stają się środki na projekty infrastrukturalne, środki unijne mogą być wykorzystane do budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej czy telekomunikacyjnej. Poprawa infrastruktury sprzyja mobilności, integracji regionalnej oraz rozwojowi obszarów wiejskich.

Na terenie samego Miasta Nowe Skalmierzyce mamy kilka inwestycji, które wymagaja ogromnego wkładu finansowego, czy to mowa o wiadukcie kolejowym na ul. Kolejowej, który wymaga modernizacji i odnowienia, czy o nowej nawierzchni na ul. Grudniowej, Boczkowskiej czy 1 Maja.

Ważnym, a wymagającym poprawy bezpieczeństwa ciągiem komunikacyjnym jest droga powiatowa z Nowych Skalmierzyc do Biskupic z konieczną przebudową zakrętów oraz wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych w Boczkowie. Dlatego to tylko niektóre ważne elementy o które będę zabiegał w powiecie.