Z jakiego Komitetu ubiegam się o miejsce w Radzie Powiatu Ostrowskiego?

 

 

Jak wiecie zawodowo od 24 lat pracuje w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, gdzie od 13 lat pełnie funkcję kierownika Referatu Oświaty i Wychowania. W poprzednich wyborach samorządowych ubiegałem się o stanowisko burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z własnego komitetu wyborczego (2018). Obecnie pragnę Państwa reprezentować w Radzie Powiatu Ostrowskiego, dlatego przyjąłem zaproszenie doświadczonego samorządowca starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego do udziału w wyborach, który od lat buduje nasz wspólny powiat.

Paweł Rajski to człowiek, który od roku 2010 pełni funkcję starosty ostrowskiego i z pełnym zaangażowanie dąży do realizacji postawionych sobie celów.  Do najważniejszych przedsięwzięć, które udało się w minionym czasie zrealizować należą miedzy innymi: modernizację dróg powiatowych – w tym na terenie naszej Gminy, oddanie terenów inwestycyjnych w Przygodzicach, rewitalizacje budynku Zespołu Szkół Usługowych i utworzenie nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury, a w szczególności inwestycje prozdrowotne: rozbudowe ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło i nowe oddziały o znaczeniu ponadregionalnym, budowe oddziału kardiologicznego, nowej poradni specjalistycznej oraz doprowadził do powstania bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie. Jest również współautorem powstania Centrum Kształcenia Praktycznego oraz projektu TECHNO- GRANTÓW - funduszu wspierającego innowacyjne projekty młodzieży.  Paweł Rajski to propagator wszelkich inicjatyw lokalnych, wspierający KGW. Pomysłodawca i współorganizator ,,Księgi smaków powiatu ostrowskiego’’.

 

Najważniejszy jest pomysł na przyszłość czyli "Wizja i skuteczność", dlatego już dziś chcemy realizować kluczowe przedsięwzięcia takie jak:

  • Centrum Innowacji Technologicznej w Zespole Szkół Transportowych - inwestycja w przyszłość młodych, w dobry zawód, a także odpowiedź na potrzeby rynku pracy,
  • Rozbudowa zespołu Szkół Specjalnych - dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodziny zasługują na to, co najlepsze,
  • Nowe Centrum Zdrowia 75+, potrzeb medycznych w starzejącym się społeczeństwie jest coraz więcej,
  • Modernicaja dróg powiatowych oraz budowa ścieżek rowerowych, bezpieczna infrastruktura drogowa to jedna z podstawowych potrzeb komunikacyjnych i rekreacyjnych

 

W związku z powyższym nie mogłem odmówić udziału w zbliżających się wyborach i zabiegam o Państwa głosy jako kandydat niezależny "Drużyna Starosty Pawła Rajskiego"  z list KKW Koalicji Obywatelskiej.