O co będę zabiegał dla rejonu Gałązek Małych, Gałązek Wielkich, Droszewa, Kotowecka, Głósek, Żakowic i Trkusowa

W roli radnego powiatowego zawsze pojawiają się nowe wyzwania, które mogą wymagać elastyczności, determinacji i kreatywności. Radny powiatowy musi być gotowy do stawienia czoła tym wyzwaniom, podejmowania działań w celu ich rozwiązania i współpracy z innymi członkami władz lokalnych, organizacjami społecznymi i mieszkańcami w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów rozwoju powiatu.