Od osiemnastu lat pracuję w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W tym od siedmiu lat stoję na czele Referatu Oświaty i Wychowania.

To doświadczenie, współpraca z nauczycielami, dyrektorami szkół, spowodowało, że z czasem coraz bardziej angażowałem się w kwestie rozwoju lokalnej oświaty.

Dzięki mojemu doświadczeniu zawodowemu, zdobytemu w strukturach Urzędu, jak również dobrej współpracy z nauczycielami i rodzicami uczniów byłem w stanie sformułować konkretne podstawy mojego programu wyborczego w zakresie edukacji i rozwoju infrastruktury szkolnej i sportowej. Szczególnie ważny był zawsze dla mnie aspekt rozbudowy szkół.

Dzięki moim staraniom dzieci z wszystkich szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce mogą aktywnie spędzać ferie zimowe oraz wakacje, zarówno w szkołach, na miejscu,  ale również mogą spędzić czas w parku trampolin, zoo, i innych atrakcjach. W czasie dwutygodniowych turnusów naprawdę wiele można się nauczyć, poznać itp. Te atrakcje są finansowane głównie z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Biorę też aktywny udział w życiu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych, współorganizuję wydarzenia charytatywne i sportowe.

Mogę powiedzieć, że miałem swój udział w modernizacji kilkunastu obiektów edukacyjnych i sportowych w naszym regionie.