O co bedę zabiegał w powiecie dla rejonu Śliwnik, Skalmierzyc i Biskupic Ołobocznych
  • należy zwrócić szczególna uwagę na utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, które nie tak dawno zostały wybudowane, a dziś powstałe przy nich chodniki zarośnięte są chwastami, a studzienki zasypane piaskiem po zimowym utrzymanie dróg. Należy na bieżąco dbać o powstałe odcinki, aby jak najdłużej służyły mieszkańcom,
  • stworzenie ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach,
  • nową asfaltową nakładkę wraz z chodnikiem na ulicy Środkowej i  Bilczewskiej w Biskupicach Ołobocznych (od Tasomix w kierunku Bilczewa),
  • modernizację ulicy Bagatela w Biskupicach Ołobocznych na odcinku około 1,5 km (utwardzenie tłuczniem) w celu umożliwienia dojazdu rolnikom do pól uprawnych, a w następnym etapie stworzenie łącznika do miejscowości Wtórek.