O co bedę zabiegał w powiecie dla rejonu  Fabianowa, Ociąża, Kościuszkowa, Czachor i Kurowa
  • budowa ścieżki rowerowej Kwiatków- Fabianów, Ociąż. Wzbogacenie tej ścieżki o nowe nitki turystyczno-krajoznawcze do Kościuszkowa, Droszewa, Kotowiecka i Gołuchów.
  • odwodnienie skrzyżowanie przy sali wiejskiej w Fabianowie
  • modernizacja nawierzchni drogi powiatowej od Ociąża do Kurowa wraz z ciągiem pieszo rowerowym – (połączenie odcinka między Ociążem i Droszewem)
  • nową nawierzchnię na ulicy Zakrzewki w Ociążu,