O co będę zabiegał w powiecie:

 

  • modernizacja drogi powiatowej Węgry- Chotów wraz z budowa ciągu pieszo-rowerowego przewidzianej w 2024 roku. Dołożyć wszelkich starań, aby inwestycja została zrealizowane dokładnie i całościowo z uwzględnieniem oświetlenia oraz szerokimi zjazdami do pól,
  • podniesienie bezpieczeństwa pieszych  na odcinku drogi wojewódzkiej poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości i budowy chodnika na odcinku Gostyczyna – Chotów,
  • stworzenie skrótu drogi z Gostyczyny do Kalisza,
  • modernizacja drogi powiatowej w Śmiłowie,
  • rozważyć budowę chodnika przy drodze powiatowej w Lezionie.

 

 

Modernizacja drogi powiatowej Węgry- Chotów

Musimy dołożyć wszelkich starań, aby realizacja ciągu pieszo-rowerowego Mączniki-Węgry oraz budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Węgr-Chotów została zrealizowana dokładnie i według potrzeb mieszkańców w szczególności w zakresie oświetlenia ulicznego, szerokości zaplanowanych zjazdów do posesji czy szerokości zjazdów na pola.

Cała inwestycja składa się z dwóch elementów,  pierwszy to bodowa ciągu pieszo-rowerowego Mączniki (od skrzyżowania przy kapliczce) -Wegry (skrzyżowanie przy świetlicy wiejskiej) o długości około 1300 metrów, natomiast drugi to budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Węgry (skrzyżowanie przy świetlicy wiejskiej) -Chotów (skrzyżowanie przy sklepie) o długości około 2500 metrów. Realizacja inwestycji została zaplanowana na okres 3 lata tj. od 2024 -2026 roku, gdzie w roku 2024 w budżecie powiatu na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 240 890 zł. przy czym szacowany koszt całej inwestycji to ponad 10.000.000 zł.

23. lutego br. otwarto złożone na to postępowanie oferty, najtańsza oferta opiewa na kwotę 8. 243.725,07 zł. Na chilę obecną trwa sprawdzanie oferty czy spełnia wszystkie wymogi formalne.