Istotne jest, aby Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce odgrywała ważną rolę w powiecie. Musimy dołożyć wszelkich starań i walczyć o lepsze jutro dla Naszych mieszkańców.

Dlatego będę zabiegał o:

  1. specjalistyczną pomoc medyczna na szczeblu gminnym i powiatowym,
  2. współdziałanie powiatu z gminą w kreowaniu polityki senioralnej na rzecz poprawy życia seniorów,
  3. swobodny dostęp do edukacji ponadpodstawowej z uwzględnieniem bezpłatnych dojazdów młodzieży do szkół,
  4. wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji społecznych działających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
  5. wsparcie działalności sportowej,
  6. modernizację dróg powiatowych, budowę ścieżek rowerowych i ich odwodnienia,
  7. optymalizację i usprawnienie działalności wydziału komunikacji.

 

Kluczowe inwestycje na najbliższą kadencję to:

Modernizacja dróg oraz budowa ponad 30 km ścieżek rowerowych -

bezpieczna infrastruktura drogowa to jedna z podstawowych potrzeb komunikacyjnych i rekreacyjnych

 

 

Nowe Centrum Zdrowia 75+

Potrzeb medycznych w starzejącym się społeczeństwie jest coraz więcej

 

Centrum Innowacji Technologicznej w ZST

Inwestycja w przyszłośc młodych, w dobry zawód, a także odpowiedź na potrzeby rynku pracy

 

 Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych

Dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodziny zasługuja na to co najlepsze