Mam świadomość, że realizacja ambitnego programu wymagać będzie współpracy i wsparcia  różnych środowisk oraz Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,  do której swój akces zgłosili ludzie ambitni, doświadczeni i pasjonaci. Mam pełne zaufanie do kompetentnych pracowników Urzędu Gminy i Miasta, którzy na przestrzeni lat pokazali, że nie boją się wyzwań. Jestem przekonany, że jeżeli mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obdarzą mnie zaufaniem i powierzą mi zaszczytną funkcję burmistrza, to z tak zaangażowaną grupą radnych, jak i z kompetentnymi pracownikami Urzędu Gminy, nie zawiedziemy danego nam zaufania.
 1. MUZEUM GRANIC
  Jednym z najważniejszych tematów jakim się zajmiemy, będzie zabytkowy Dworzec Kolejowy w Nowych Skalmierzycach. Stworzymy tam jedyne na świecie „Muzeum Granic”. Projekt ten będzie stanowił uzupełnienie dotychczasowych planów zagospodarowania Dworca.
   
 2. SPORTOWE SERCE NASZEJ GMINY 
  Wielkim wyzwaniem dla nas będzie dokończenie modernizacji stadionu w mieście, poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz modernizację obecnego boiska na którym KS „Pogoń” rozgrywa ligowe mecze. Jednak głównym naszym celem będzie projekt „Sportowe Serce Nowych Skalmierzyc”, w ramach którego wybudujemy trawiaste boisko treningowe, kort tenisowy, ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne oraz nowoczesny budynek, w którym będą się mieścić szatnie oraz wewnętrzna siłownia.
   
 3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
  Wybudujemy wielofunkcyjne boiska o nawierzchni syntetycznej  przy szkołach, które takich obiektów jeszcze nie posiadają.
   
 4. OTWARCI NA INWESTYCJE
  Stworzymy Biuro Obsługi Inwestora, Związek Zasobnych Gmin oraz Radę Biznesu, w której ludzie z doświadczeniem będą głosem doradczym dla samorządu. 
   
 5. DBAMY O ZDROWIE
  Rozbudujemy Gminny Ośrodek Zdrowia i rozszerzymy zakres świadczonych w nim usług, m. in. o darmowe badania profilaktyczne  z zakresu chorób układu krążenia, oddechowego oraz cukrzycy. Zapewnimy również darmowe usługi profilaktyczne dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w zakresie stomatologii.
   
 6. DROGI GMINNE, POWIATOWE ORAZ OSIEDLE BŁONIE 
  Planujemy dokończenie modernizacji gminnych dróg, w tym dróg w mieście, na osiedlu Błonie, a we współpracy z samorządem powiatowym zmodernizujemy sieć dróg, będących w zarządzie powiatu ostrowskiego.
   
 7. ŚCIEŻKI ROWEROWE
  Położymy duży nacisk na  budowę ścieżek rowerowych, między innymi wzdłuż ulicy Kaliskiej i Ostrowskiej (przy współpracy z Powiatem). 
   
 8. EKOLOGIA 
  Pilnym problemem jest smog. Zaradzimy mu poprzez dofinansowanie wymiany tradycyjnych, węglowych pieców na ekologiczne. Niebawem wprowadzimy nowy, wzorcowy program dofinansowania fotowoltaiki oraz pomp ciepła. 
   
 9. INTEGRUJEMY POKOLENIA 
  Skorzystamy z doświadczenia naszych seniorów, tworząc „Radę Seniorów”. Docelowo zaś stworzymy wzorcowy przykład integracji pokoleń, budując Gminny Ośrodek Kultury  ze  Strefą Seniora. Nasi Seniorzy będą mieli aktywny wpływ na to, co dzieje się w Gminie . 
   
 10. WSPIERAMY RODZINY 
  W ramach polityki prorodzinnej zwolnimy  rodziców z opłat za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu oraz zapewnimy dla dzieci atrakcyjne, bezpłatne zajęcia w trakcie ferii i wakacji.
   
 11. POLITYKA PODATKOWA
  Wyciągniemy również pomocną dłoń w stronę rolników, obniżając podatek rolny.
   
 12. ŚWIETLICE WIEJSKIE
  Dokończymy program budowy świetlic wiejskich, aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli warunki do spotkań i organizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych.
   
 13. STAWIAMY NA MŁODE POKOLENIA
  Będziemy nadal rozwijać i modernizować szkoły i przedszkola oraz kształtować przyszłość młodzieży poprawiając warunki nauki. 
   
 14. CZYSTA I PRZYJAZNA GMINA 
  Zadbamy o czystość miasta oraz wszystkich miejscowości Gminy przez systematyczne pojawianie się ekip sprzątających w poszczególnych miejscowościach. 
   
 15. INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA
  Będziemy bronić stanu posiadania gminy przed zakusami miasta Kalisza, jak i najkorzystniejszego  przebiegu nowo projektowanej drogi krajowej nr 25 .

 

 Pobierz folder wyborczy w formie PDF