Czysta i przyjazna gmina

Dużo się mówi o czystości i estetyce miejsc, w których żyjemy, dlatego wprowadzę efektywną zmianę - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o w Skalmierzycach będzie obsługiwać wszystkie 26 miejscowości - tak, żeby przynajmniej  raz w miesiącu pozamiatać ulice, wyczyścić chodniki  czy zabrać zalegające śmieci, wyrzucone przez postronne osoby.

 

Ważna kwestią dla naszego miasta, ale i również gminy, jest zieleń. Zoptymalizuję sposób jej kształtowania poprzez przekazanie części zadań Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Skalmierzycach, które przez zatrudnienie specjalisty w tej dziedzinie, będzie projektowało tereny zielone oraz nadzorowało już istniejące. Planuję też uruchomienie na terenie gminy punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych tak, aby każdy mieszkaniec mógł dostarczyć takie odpady w dogodnym dla siebie terminie.

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
będzie jeszcze bardziej czysta i przyjazna mieszkańcom