Na najbliższe lata zaplanowano do realizacji dziesiątki zadań w każdej dziedzinie
  • Modernizacja dróg oraz ponad 30 km ściezek rowerowych - bezpieczna infrastruktura drogowa to jedna z podstawowych potrzeb komunikacyjnych i rekreacyjnych,
  • Centrum Innowacji Technologicznych w ZST - Inwestycaj w przyszłośc młodych, w dobry zawód, a także odpowiedź na potrzeby rynku pracy,
  • Nowe Centrum Zdrowia 75+ - Potrzeb medycznych w starzejącym sie społeczeństwie jest coraz więcej,
  • Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych - Dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodziny zasługuja na to, co najlepsze.