Zwalniamy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku

            Coraz więcej gmin decyduje się na podanie pomocnej dłoni rodzicom dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym znosząc obowiązek zapłaty za pobyt pociechy w publicznej placówce.

            Wiem ile kosztuje wychowanie dziecka! Dlatego zwolnię rodziców z tych opłat. Będę chciał wesprzeć w ten sposób tych, którzy wychowują przyszłych dorosłych obywateli gminy i naszej Ojczyzny . To zwolnienie z opłat idealnie wpisuje się w uruchomiony przez nasz samorząd program „ kasa dla bobasa” oraz realizowaną przez  rząd szeroko rozumianą politykę  prorodzinną .

Obecnie w gminnym żłobku obejmujemy opieką 68 dzieci. Wiem, że potrzeby na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ciągle wzrastają, dlatego też dołożę wszelkich starań, aby stworzyć miejsce na utworzenie kolejnego oddziału żłobkowego w już istniejącym obiekcie. Zaś w 4 publicznych przedszkolach oraz 5 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych opiekujemy się 650 dziećmi. Mam  świadomość, że i tu liczba dzieci w rocznikach oczekujących na pójście do przedszkoli wzrasta, a co za tym idzie, istnieje konieczność stworzenie nowych miejsc w tych placówkach.

Aby to zrobić należy stworzyć nowe miejsca w Szkołach Podstawowych dla dzieci 6-letnich tzw. „0”. Dlatego od roku szkolnego 2019/2020, kiedy samorząd realizując kolejny etap wprowadzonej w roku 2017 reformy systemu oświaty, będzie musiał podjąć uchwały o utworzeniu nowych sieci szkół, we wszystkich szkołach będą zlokalizowane oddziały „0”.  Wyjątkiem bez oddziału „0” będzie Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, która to musi być rozbudowana o nowe sale lekcyjne oraz hol, z którego będą mogły korzystać dzieci.

Jestem przekonany, że po rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Skalmierzycach, według posiadanego przez samorząd gminny gotowego projektu, w którym zaplanowano 6 dodatkowych sal lekcyjnych wraz z holem, pozwoli rozwiązać problem lokalowy tej placówki, w której znajdzie się miejsce na planowany oddział zerówki. Na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zaplanowana na lata 2019-2020 blisko 3 mln złotych.

Wierzę, że utworzenie zerówek, chociażby w szkołach podstawowych w mieście oraz w Skalmierzycach, pozwoli na przyjęcie dodatkowo blisko 100 przedszkolaków.