Stawiamy na młode pokolenia

     Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce to jeden z niewielu samorządów, który kładzie bardzo duży nacisk na poprawę warunków nauczania. Spoglądając wstecz, można dostrzec jak bardzo zmieniły się nasze placówki oświatowe. Jest to niewątpliwie efekt liczonych w dziesiątkach milionów nakładów finansowych samorządu na modernizację poszczególnych placówek.

Funkcjonujące na terenie gminy 4 Publiczne Przedszkola, świętują swoje mniejsze lub większe jubileusze istnienia.  Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w 2018 roku obchodziło 30-lecie, natomiast Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kasztanami” 70-lecie istnienia. Nie sposób nie  zatrzymać się choć na chwilę przy tych dwóch placówkach, które  od lat służą najmłodszym mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty. Dziś każda z nich jest pięknie wyremontowana, zadbana ale co najważniejsze bezpieczna i spełniająca najwyższe standardy edukacji, zapewniając naszym milusińskim opiekę, dobrą zabawę, smaczne jedzenie oraz bogatą gamę pomocy dydaktycznych. Obecnie łącznie w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych opiekujemy się ponad 650 dziećmi i liczba ta ciągle wzrasta.

O szkołach podstawowych, dzięki „ciągle trwającym reformom oświaty” nie da się powiedzieć, że mamy wszystko zrobione.  Kilka lat temu, kiedy to zakończono remont Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, wzbogacając ją o nowe pomieszczenia i salę gimnastyczną,  czy Szkołę Podstawową w Skalmierzycach, którą udało się rozbudować i stworzyć odpowiednie warunki do nauki, wydawało się, że problemy infrastruktury szkolnej mamy rozwiązane na wiele lat. Jednakże zmiana systemu z 6 letniego na 8 letni spowodowała, iż musimy się zmierzyć z kolejnymi inwestycjami w oświatę.

Dziś realizowane są 3 duże inwestycje, tj. budowa sali sportowej o wymiarach 36 x 18 m wraz z salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, termomodernizacja Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych oraz rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku o 3 dodatkowe sale lekcyjne.

Wiemy też, że koniecznym i pilnym będzie dalsza rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci uczęszczających do tej placówki. Kiedy cofniemy się tylko o 5 lat do czasów sprzed reformy systemu oświaty szkoła, ta liczyła 6 oddziałów i około 120 uczniów. Dziś w systemie szkół ośmioletnich jest to już ponad 13 oddziałów i ponad 250 dzieci. W roku 2019 i 2020 planowana jest rozbudowa szkoły na którą samorząd przeznaczy blisko 3 mln zł. Jestem przekonany, że rozbudowa tej placówki według posiadanego przez samorząd gminny gotowego projektu, w którym zaprojektowano dodatkowych 6 sal lekcyjnych wraz z holem, pozwoli rozwiązać problem lokalowy.

Remontu elewacji zewnętrznej oraz modernizacji 2 sal lekcyjnych, w celu dostosowania do oddziałów „0”, wymaga Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu. Pilnym  będzie  dostosowanie budynku szkoły w Gostyczynie do 3 oddziałów przedszkolnych oraz w Nowych Skalmierzycach przy ul. Okólnej, gdzie będzie można zlokalizować 2 lub 3 oddziały przedszkolne tzw. „0”.

To tylko niektóre inwestycje jakie należy w najbliższym czasie zrealizować w  obiektach szkolnych, po to, aby grupa ponad 1300 młodych mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce mogła otrzymać dobre wykształcenie, jak i  realizować swoje pasje w świetnie wyposażonych  placówkach oświatowych .

Jestem przekonany, że zakładane cele uda się zrealizować, włączając w ten projekt świetnie wykwalifikowaną kadrę dyrektorów i nauczycieli .

Doceniając trud i odpowiedzialność jaka spoczywa na wychowawcach klas wystąpie z inicjatywą uchwałodawczą podwyższającą stawkę dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa klasy z poziomu 60 zł do 100 zł w oddziałach liczących do 15 uczniów oraz z 75 zł do 120 zł w oddziałach liczacych od 16 uczniów. Moja troską zawsze też będzie wspieranie nauczycieli w staraniach o podwyżki płac, o czym decyduje rząd poprzez Ministra Edukacji.