Ścieżki rowerowe

Skoro mamy "Sportowe Serce Nowych Skalmierzyc", pomyślałem również o krwiobiegu. Co jest odpowiednikiem tętnic i żył? Drogi i ścieżki rowerowe. Zasadniczo mamy zakończony proces budowy sieci dróg gminnych na naszym terenie. Do dokończenia pozostały niewielkie odcinki w terenie oraz budowa dróg na nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych. Jest to perspektywa najbliższych kilku lat. Gwarantuję też skuteczną pomoc dla Powiatu Ostrowskiego w remoncie i modernizacji dróg powiatowych o największym nasileniu ruchu, a zarazem istotnych dla skomunikowania naszej gminy, tj: Strzegowa -Gostyczyna, Gałązki - Głóski, Nowe Skalmierzyce - Chotów oraz modernizacja drogi w Biskupicach Ołobocznych.

Zwracam ponadto uwagę na duże zagrożenie dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej Kalisz-Wieruszów. Będziemy zatem postulować i domagać się budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej  na odcinku Chotów - Gostyczyna. Również projektowanie nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 to wyzwanie. Aby zapewnić optymalny przebieg tej drogi na terenie naszej gminy, wykluczający realizację jej przebiegu (w wersji numer trzy) z ingerencją w tereny wiejskie z bardzo dobrą klasą gruntów rolnych. Podejmę więc wszelkie możliwe działania, aby projektowana droga nr 25 była realizowana w korytarzu wytyczonym już podczas budowy pierwszego etapu obwodnicy miasta, który jest optymalnym rozwiązaniem dla gminy, bowiem nie ingeruje w żyzne gleby, jak i nie odcina kilku wsi sołeckich od serca gminy .

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie jazdą na rowerze, dlatego jako gmina mamy obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dla tych użytkowników ruchu drogowego, tym bardziej, że w dużej mierze biorą w niej udział dzieci i młodzież. Widzę więc bezwzględną potrzebę budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kaliskiej, Starowiejskiej i Powstańców Wielkopolskich, a także ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach w porozumieniu z powiatem Ostrowskim, aby jak najlepiej skomunikować ruch rowerowy na terenie gminy z przebiegiem istniejących już ścieżek oraz zakładów pracy. Należy rozpocząć prace przygotowawcze do budowy ścieżki rowerowej Kalisz – Ostrów Wielkopolski wzdłuż drogi 25. Jest to jednak zadanie, które należy uzgodnić z sąsiednimi gminami i zarządcą drogi. Z uwagi na to, że nasza gmina leży pośrodku aglomeracji ścieżka to jest inwestycją niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.