Polityka podatkowa

Polityka podatkowa jest priorytetową polityką samorządu, bo to właśnie ona ma ogromny wpływ na szeroko rozumianą politykę finansową gminy. Polityka podatkowa ma zasadniczy wpływ na tworzenie docelowo różnego rodzaju projektów, często zwanych inżynierią finansową, która pozwala sfinansować jeden lub drugi projekt inwestycyjny, ale też ma niebagatelne znaczenie dla wsparcia różnych grup społecznych, które takiej pomocy potrzebują.

Przed laty samorząd zainicjował preferencje podatkowe dla potencjalnych przedsiębiorców, którzy zainwestują swój kapitał, tworząc nowe miejsca pracy. I był to strzał w dziesiątkę, który zaprocentował powstaniem nowych firm, dzięki którym na terenie gminy stworzono około 5 000 nowych miejsc pracy. Ten przykład pokazuje , że często warto podjąć ryzyko i podać rękę określonej grupie społecznej, aby w przyszłości zwielokrotnić wpływy do budżetu.

Urodziłem się i wychowałem na wsi, ciężko pracując na roli, bo moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Nadal mieszkam na wsi i mogę z bliska obserwować (wręcz na żywym organizmie) problemy, z którymi się zmagają rolnicy. Rozumiem ich rozterki i obawy związane choćby z pogodą. Nikt przecież z nich nie jest w stanie przewidzieć czy zainwestowanych środków nie zmarnotrawi susza, mróz bądź obfite opady deszczu. Wszak matka natura jest nieprzewidywalna i może zniweczyć całoroczny trud rolnika. Wszyscy też wiemy jak niestabilna jest cena wyprodukowanych w gospodarstwie płodów rolnych, często poniżej granicy opłacalności.

Stąd też nie dziwią mnie protesty rolników, aby rząd dostrzegł ich problemy i ograniczył pośredników w handlu płodami,  co powoduje, że utrudzony pracą na roli gospodarz niewiele z tego ma, albo wręcz nie opłaca mu się zbierać wyprodukowanego towaru, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

Dostrzegam te problemy, z którymi borykają się rolnicy i chcę im choć trochę pomóc. Otóż uważam, że tej grupie społecznej należy podać pomocną dłoń obniżając o co najmniej 20% daninę, jaką jest podatek rolny. Zapewniam, że tak właśnie uczynię, jeżeli zostanę obdarzony zaufaniem społecznym. Jest to bowiem, w moim przekonaniu inicjatywa, która pozwoli złapać oddech rolnikom, którzy mają przecież poza podatkiem rolnym mnóstwo innych zobowiązań finansowych.