Inwestycje to bardzo ważna kwestia. To nasze "być albo nie być najbogatszą gminą".

Każda Gmina potrzebuje inwestorów. A inwestorzy potrzebują dwóch rzeczy: terenów i ludzi do pracy. Ja im to zapewnię. Stworzę biuro obsługi inwestora, które będzie nadzorować inwentaryzację terenów przy drodze krajowej 25 oraz pozostałych terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy i Miasta, a takie mamy między innymi przy drodze wojewódzkiej Kalisz –Grabów nad Prosną. Stworzę przyjazną dla inwestorów część naszej strony internetowej oraz będę aktywnie poszukiwać samych inwestorów. Tutaj kłania się zagranica.

 

 

 

Jak wiecie od kilku lat zajmuję się oświatą. W ramach tego zadania koordynowałem wymiany uczniowskie naszych szkół. Mamy wymianę z Berlinem, jak również uczestnictwo w programie Erasmus polegające  na wymianie uczniów z Hiszpanii, Turcji i Estonii. Jesteśmy w kontakcie z 5 gminami, z którymi na bieżąco prowadzimy rozmowy o wymianach edukacyjnych. Czyli mamy to, co jest najważniejsze: nawiązane kontakty. Bardzo więc łatwo będzie je przekuć w relacje o charakterze związkowym. Mam bowiem koncepcję stworzenia  międzynarodowego Związku Zasobnych Gmin. W ramach takiego związku , którego Nowe Skalmierzyce byłyby inicjatorem, możemy wymieniać doświadczenia, ale i POZYSKIWAĆ INWESTORÓW, nie zapominając, że jako inicjator takiego związku, mamy nad nim kontrolę.

Położę duży nacisk na dobrą współpracę z lokalnymi firmami, bo relacje z biznesem są bardzo  ważne. Chcę postawić na przedsiębiorczość,  tworząc jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Radę Biznesu, do której zaproszę lokalnych przedsiębiorców. Będzie to miejsce, gdzie ludzie doświadczeni w biznesie  będą głosem doradczym w uruchamianiu przez samorząd nowych inicjatyw gospodarczych, ułatwiających realizację kolejnych wielkich i tych mniejszych projektów inwestycyjnych, które docelowo wpłyną na dalszy dynamiczny rozwój gminy. Biuro obsługi inwestora będzie odgrywało tu kluczową rolę, zapewniając przedsiębiorcom wszelką możliwą pomoc w realizacji ich biznesowych pomysłów od „ startu do mety”.