Wjeżdżając od strony Kalisza  do Nowych Skalmierzyc, po prawej stronie ulicy Kaliskiej,  możemy dostrzec skwer historyczny „Granica”, przypominający czasy zaborów i podziału na zabór rosyjski i pruski, którego granicą była rzeka Lipówka.

Kierując sie dalej w stronę centrum, zarówno w głębi jak i przy samej ulicy Kaliskiej, trafiamy na duże osiedle mieszkaniowe,  wybudowane w latach – od połowy lat 70-tych do końca lat 80-tych przez ówczesne Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe.  Budynki mają więc już po kilkadziesiąt lat. Kiedy powstawały, w budownictwie funkcjonowała tzw. wielka płyta. Ząb czasu jednak zrobił swoje, a i postęp techniczny jest dziś nieporównywalny. Tak więc przez ostatnią dekadę poszczególne bloki poddano modernizacji czy to poprzez wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji c.o i wod-kan czy docieplenie ścian i nadanie nowej zewnętrznej kolorystyki elewacji poszczególnych budynków.

Pozostał jednak do chwili obecnej nierozwiązany jeszcze jeden bardzo ważny problem, jakim są drogi wewnętrzne i ciągi piesze. Koszty ich modernizacji przerosły możliwości finansowe mieszkańców osiedla. I to pomimo tego, że mieszkańcy płacą na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej osiedlem. Zgromadzone środki  nie są wstanie pokryć kosztów budowy ciągów komunikacyjnych, które są w bardzo złym stanie technicznym. Stąd też w 2016 roku przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej zwrócili się z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o nieodpłatne przejęcie przez gminę wewnętrznych dróg osiedlowych z nadzieją, że samorząd podejmie trud ich modernizacji. Wniosek spotkał się z przychylnością władz gminy i w 2017 roku umową notarialną zostało przeniesione prawo własności na gminę dwóch działek, zaś sześć pozostałych zostało przejętych jako prawo użytkowania wieczystego. Łączna powierzchnia przejętego terenu to blisko 9,5 tysiąca m2.

Teraz nadszedł więc czas, aby we współpracy z zarządem spółdzielni  przystąpić do wykonania dokumentacji technicznej, której koszt będzie dzielony proporcjonalnie do zakresu opracowania  na rzecz spółdzielni oraz samorządu.

Kolejny krok to przystąpienie do wykonania projektu, którego pierwszy etap jest już możliwy do zrealizowania w przyszłym roku przy zabezpieczeniu około 500 000 zł  w budżecie na rok 2019.

Uważam., że jest to możliwe zarówno pod względem technicznym jak i finansowym. Do końca 2020 roku projekt mógłby być zakończony. Budowa wewnętrznych dróg na osiedlu Błonie poprawiłby nie tylko komunikację, ale i estetykę wewnętrzną dużego osiedla mieszkaniowego, wzbogaconego jeszcze o kolorowy plac zabaw dla dzieci, który w moim przekonaniu jest tam bezwzględnie potrzebny. Zatem czas zabrać się do pracy, aby miejsce to stało się jeszcze bardziej przyjazne.