Od przedszkola do seniora

Bardzo dużo uwagi w naszej Gminie poświęca się edukacji. I słusznie, bo to najlepsza, ponadczasowa inwestycja w rozwój przyszłych pokoleń. Jednak w moich planach uwzględniłem zwiększenie szans na rozwój zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży również poprzez powołanie do życia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wiem, że pamiętając o młodych, nie wolno zapomnieć o Seniorach, tych ludziach, którym tak wiele zawdzięczamy w dorobku naszej lokalnej rzeczywistości. I to właśnie w trosce o tę grupę mieszkańców w M-GOK powstanie Dom Seniora. Stworzymy tym samym miejsce spotkań kilku pokoleń, okazję do otwarcia się na siebie nawzajem, nawiązania kontaktu, szczerego uśmiechu i rozmowy. Młodzi i seniorzy będą poznawać swoje światy, znajdować w nich różnice, ale również  wspólne tematy i wartości. Przyniesie to liczne korzyści obu stronom.

Dla dzieci i młodzieży, to okazja do edukacji, ogromny walor wychowawczy, wychowanie do wartości, poszanowanie ludzi starszych; okazja do zaprezentowania swoich zainteresowań i talentów. Seniorzy miło spędzą czas i lepiej się poczują. Będą mogli wypromować swoje zasługi, możliwości, talenty i pasje. Ludzie dojrzali dysponuję nieopisanym bogactwem: doświadczeniem i mądrością życiową, której nie dają najlepsze uniwersytety. Skorzystam z ich potencjału, powołując Skalmierzycką Radę Seniorów, która zaktywizuje mieszkańców 60+.

Zanim jednak powstanie Dom Seniora planuje uruchomienie różnorodnych projektów zaadresowanych do naszych dojrzałych mieszkańców, w których będą mogli przyjemnie i pożytecznie spędzać czas, uczyć się tańca, języków obcych, obsługi komputera, dzielić się umiejętnościami kulinarnymi, rękodziełem … Wykorzystam do tego celu sale komputerowe i gimnastyczne szkół, świetlice wiejskie, a do prowadzenie zajęć powierzę wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej.

We współpracy z samorządem mieszkańców, radami sołeckimi zrealizujemy interesujący projekt. Umożliwią nam to posiadana już infrastruktura techniczna oraz możliwości finansowe Gminy.