Gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, wzrost emisji gazów to towarzyszące nam zmiany klimatyczne. Jeśli nie będziemy dbać o środowisko lokalnie, wszystkich nas zaskoczą negatywne globalne zmiany w klimacie, których nie da się cofnąć. Dlatego stawiam na wsparcie wszelkich nowych technologii, które pozwalają zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko. Wśród obecnie zgłaszanych potrzeb, często pojawia się pytanie o ekologię. A co my  możemy zrobić na naszym podwórku? Po pierwsze kontynuować program dofinansowań 3000 zł do domowych oczyszczalni. Po drugie – kontynuować budowę kanalizacji sanitarnych. Po trzecie możemy stworzyć program, pozwalający wymienić piece i kotły na bardziej ekologiczne. W tej kwestii mam opracowany projekt uchwały, w której wskazuję możliwe do otrzymania dofinansowanie czy to na wymianę naszych pieców na nowe ekologiczne, montaż paneli fotowoltaicznych, ale również montaż pomp ciepła lub słonecznych kolektorów.

 

Co należy uznać za ogrzewanie proekologiczne:

 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym   paleniskiem,  spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza certyfikat wydany przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • kolektory słoneczne;
 • panele fotowoltaiczne:
 • pompy ciepła.

 

Oto moja propozycja możliwych form dofinansowania:

 • likwidacja pieca kaflowego, stalowego lub innego niebędącego kotłem c.o. i zainstalowanie ogrzewania, proekologicznego – 3.000 zł, za każdy zlikwidowany piec,
 • likwidacja kotła c.o. i zainstalowanie ogrzewania, proekologicznego – 50% kosztów zakupu pieca, jednak nie więcej niż 4.000 zł,
 • zakup kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych – 400 zł za 1 m2 powierzchni czynnej, jednak nie więcej niż 7.000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie kosztów zakupu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych montowanych w związku ze zmianą ogrzewania przyznaje się niezależnie od dotacji na modernizację ogrzewania proekologicznego,
 • zakup pompy ciepła połączony z likwidacją kotła c.o. lub likwidacją pieców kaflowych, stalowych i innych niebędących kotłami c.o. – 30% kosztów wszystkich materiałów instalacji urządzeń grzewczych (tj. przewody, grzejniki, podstawowa armatura) oraz kosztów wykonania instalacji, jednak nie więcej niż 6.000 zł,
 • dla pozostałych podmiotów wspólnoty mieszkaniowych, osób prawnych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku. – 30% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł.