Od 15 marca jestem kandydatem na kandydata na burmistrza gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Młodość + doświadczenie do  samorządu.

W związku z jesiennymi wyborami samorządowymi, 15 marca br. zebrał się na swoim pierwszym posiedzeniu komitet organizacyjny, którego celem jest stworzenie zgranego zespołu kandydatów na radnych, jak i wskazanie kandydata na funkcję burmistrza w nadchodzących wyborach.  Było to spotkanie pokoleń, bowiem znaleźli się tam zarówno kandydaci z ogromnym doświadczeniem samorządowym, jak i zupełnie nowi, sympatyczni, młodzi ludzie, którzy postanowili zaangażować się w działalność społeczną. Doszło do swoistego połączenia młodości z doświadczeniem. Podczas spotkania jednomyślnie desygnowano na lidera i kandydata na kandydata na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Daniela Mitułę. Zarówno kandydat na kandydata na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  jak i kandydaci na kandydatów na radnych  uzyskali pełną akceptację
i poparcie komitetu honorowego w skład którego weszli:

 

1. Teresa Artmańska - Prezes Banku Spółdzielczego w Skalmierzycach;

2. Zbigniew Nowacki - przedsiębiorca, właściciel firmy produkującej kwiaty;

3. Radosław Tyc - przedsiębiorca, właściciel firmy przetwarzającej warzywa i owoce;

4. Marek Nowicki  - lekarz internista;

5. Krystyna Marczak - Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowych Skalmierzycach;

6. Kazimierz Staszczuk - Sołtys Wsi Węgry;

7. Krzysztof Kucner - emerytowany kierownik hodowli roślin w Kotowiecku;

8. Arkadiusz Gmerek – handlowiec, właściciel sklepu;

9. Maria Dolińska - sołtys wsi Fabianów;

 

Daniel Mituła, dziękując za zaufanie członkom komitetu honorowego i kandydatom na kandydatów na radnych, wyraził przekonanie, że  wraz z zespołem, który powierzył mu rolę lidera, zaproponuje mieszkańcom  przede wszystkim wiarygodny, ale i stawiający trudne i ambitne  wyzwania plan działania .

- Połączenie doświadczenia z młodością zagwarantuje dalszy, dynamiczny rozwój Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Dysponujemy ogromnym potencjałem ludzi kreatywnych, pracowitych
i odważnych, którzy udźwigną ciężar odpowiedzialności za sprawy gminy. Potrzebujemy do tego zaufania mieszkańców i będziemy o nie zabiegać podczas kampanii wyborczej.

Dziś w minimalnym zaledwie zarysie zwrócę uwagę na najważniejsze sprawy:

 1. Jednym z najważniejszych tematów jakim się zajmiemy będzie zabytkowy Dworzec Kolejowy w Nowych Skalmierzycach. W ramach którego stworzymy jedyne na świecie „Muzeum Granic” projekt ten będzie stanowił uzupełnienie już poczynionych planów zagospodarowania Dworca.
 2. Wielkim wyzwaniem dla nas będzie dokończenie modernizacji stadionu w mieście, poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz modernizację obecnego boiska na którym KS „Pogoń” rozgrywa mecze ligowe. Jednak za cel główny stawiamy sobie projekt „Sportowe Serce Nowych Skalmierzyc” w ramach którego wybudujemy trawiaste boisko treningowe, kort tenisowy, ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne oraz nowoczesny budynek w którym będą się mieścić szatnie oraz siłownia wewnętrzna.
 3. Wybudujemy wielofunkcyjne boiska o nawierzchni syntetycznej  przy szkołach, które takich obiektów jeszcze nie posiadają.
 4. W sferze inwestycji stworzymy nowe obszary pod inwestycje,  biuro obsługi inwestora oraz Radę Biznesu, gdzie ludzie z doświadczeniem będą głosem doradczym dla samorządu. 
 5. Stworzymy dla mieszkańców szeroka ofertę usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia i rozszerzenie oferty świadczonych usług w tym zapewnimy darmowe usługi dla uczniów w zakresie stomatologii.
 6. Planujemy dokończenie modernizacji dróg gminnych, w tym dróg na osiedlu „Błonie” w mieście, a we współpracy z samorządem powiatowym zmodernizujemy sieć dróg będących w zarządzie powiatu ostrowskiego.
 7. Położymy duży nacisk na  budowę ścieżek rowerowych, miedzy inny mi wzdłuż ul. Kaliskiej oraz Ostrowskiej. 
 8. Pilnym problemem jest smog. Zaradzimy mu poprzez dofinansowanie od samorządu na wymianę pieców na ekologiczne. W bliskiej perspektywie wprowadzimy nowy wzorcowy program dofinansowania fotowoltaiki oraz pomp ciepła. 
 9. Skorzystamy z doświadczenia naszych seniorów tworząc „Radę Seniorów”, tym samym położymy duży nacisk na politykę senioralną, wykorzystując aktualnie posiadane zasoby lokalowe, sale gimnastyczne, świetlice wiejskie, proponując seniorom 60+  różne formy aktywności. Docelowo zaś stworzymy wzorcowy przykład integracji pokoleń poprzez budowę Gminnego Ośrodka Kultury  i  Strefy Seniora. 
 10. W ramach polityki prorodzinnej zwolnimy  rodziców z opłat za pobyt dzieci w żłobku
  i przedszkolach.
 11. Wyciągniemy również pomocną dłoń w stronę rolników, poprzez obniżenie podatku rolnego.
 12. Dokończymy program budowy świetlic wiejskich, aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli warunki do spotkań i organizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych.
 13. Zadbamy o czystość miasta oraz wszystkich miejscowości poprzez systematyczne czyszczenie chodników i ulic. 
 14. Będziemy bronić stanu posiadania gminy przed zakusami miasta Kalisza, jak i najkorzystniejszego  przebiegu nowo projektowanej drogi krajowej nr 25 .

Jest to zaledwie zarys zamierzeń, którego kolejne elementy będą prezentowane w kampanii wyborczej.

- Mam świadomość, że realizacja ambitnego programu wymagać będzie współpracy i wsparcia  różnych środowisk oraz Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,  do której swój akces zgłosili ludzie ambitni, doświadczeni i z pasją. Mam pełne zaufanie do kompetentnych pracowników Urzędu Gminy
i Miasta, którzy na przestrzeni lat pokazali, że nie boją się żadnych wyzwań. Jestem przekonany, że jeżeli mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obdarzą mnie zaufaniem i powierzą mi  zaszczytną funkcję burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, to z tak zaangażowaną grupą kandydatów na kandydatów na radnych, jak i z kompetentnymi  pracownikami Urzędu Gminy, nie zawiedziemy danego nam zaufania - powiedział Daniel Mituła, kandydat na kandydata  na burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. - Zapewniam przy tym, że prowadzona przez nas kampania wyborcza będzie koncentrowała się tylko i wyłącznie na dyskusji merytorycznej o rozwiązywaniu problemów gminy. Będę się spotykał z mieszkańcami naszej gminnej wspólnoty, aby jeszcze bardziej wsłuchać się w ich potrzeby i oczekiwania. Chętnie też stanę do merytorycznej debaty z potencjalnymi konkurentami, aby mieszkańcy mogli ocenić wiarygodność i kompetencje poszczególnych kandydatów. Mamy wyraźnie określoną wizję i konkretne pomysły do których będziemy przekonywać mieszkańców.” powiedział Daniel Mituła

KANDYDACI  NA KANDYDATÓW DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

1. Małgorzata Walczak -emerytowana nauczycielka

2. Katarzyna Świrta -nauczycielka przedszkola

3. Ewa Pussak -pracownica handlu

4. Mariusz Jernalczyk – informatyk , dyrygent chóru Św. Grzegorza

5. Stanisław Pawlak – emerytowany nauczyciel i  Zastępca Dyrektora szkoły podstawowej

6. Magdalena Wypiórczyk Zielezińska – nauczycielka

7. Karol Nowak  - specjalista z zakresu ochrony środowiska

8. Marian Brzeziński  - Przedsiębiorca handlowiec

9. Jacek Łusiak – maszynista  lokomotyw

10. Jacek Wojciechowski – producent rolny

11. Jan Korzeniewski – emerytowany producent rolny

12. Zofia Wojtczak – emerytowana producentka rolna

13. Grażyna Jaś – wychowawca młodzieży

14. Józef Marciniak – emerytowany producent rolny

15. Grzegorz Wojciechowski – przedsiębiorca handlowiec