Na przestrzeni lat na terenie gminy wybudowano dziesiątki kilometrów dróg i ulic gminnych, co nie oznacza, że problem został już definitywnie rozwiązany. Jest jeszcze trochę do zrobienia w tym zakresie, choćby z uwagi na budujące się nowe osiedla mieszkaniowe.  To w gestii gminy znajduje się budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jak i infrastruktury drogowej. W samym mieście Nowe Skalmierzyce widzę pilną potrzebę budowy kanalizacji deszczowej, a docelowo nowej nawierzchni na ul. 29-go grudnia. Co prawda jest to ulica powiatowa, ale uważam, że we współpracy z powiatem uda się problem tej ulicy rozwiązać. Wymiany kanalizacji deszczowej, (jest już gotowa dokumentacja techniczna), a następnie wykonania nawierzchni asfaltowej wymagają też ulice Sikorskiego, Nowa i Krasickiego. O drogach wewnętrznych na osiedlu Błonie była już mowa,  kiedy przedstawiłem bardzo szeroko mój pomysł na modernizację dróg osiedlowych.

     Modernizacji wymaga również ulica Starowiejska w Skalmierzycach, gdzie dostrzegam potrzebę budowy w jej ciągu ścieżki rowerowej, poprzez którą można by było skomunikować  rowerzystów z firmą Correct.  Podobnej modernizacji wymaga  ulica Pleszewska, którą po latach eksploatacji mocno nadwyrężył ząb czasu.

     Jest jeszcze ulica Wiśniowa w Skalmierzycach oraz Osada, które to wymagają budowy i modernizacji.

Drogi gminne:

 • Gałązki Wielkie – poszerzenie drogi gminnej od świetlicy do zakrętu na odcinku około 1 km;
 • Droszew – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy cmentarzu o długości około 150 mb.;
 • Kotowiecko - ulica Kasztanowa do Spółdzielni (nakładka + Chodnik) około 500 m, ul. Polna poszerzenie i nowa nawierzchnia na długości około 500 m;
 • Boczków - ul. Polna i ul. Topolowa – budowa drogi od podstaw na długości około 1 km każda;
 • Ociąż - wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Torowej, (w przyszłości ulicy Fabrycznej), w Ociążu wraz z chodnikiem
 • Fabianów – bezwzględnym priorytetem będzie budowa ul. Słonecznej jak chodnika przy ulicy Środkowej;
 • Czachory – nowa nawierzchnia na drodze dojazdowej do Czachor na odcinku około 2 km;
 • Miedzianów - poszerzenie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do Stacji Uzdatniania Wody;
 • Leziona – ul. tzw. Wielopole – budowa ulicy według gotowej dokumentacji  techniczne oraz wykonanie parkingu przy wiejskiej świetlicy;
 • Śliwniki -  wykonanie  oświetlenia  ulicy Leśnej oraz Wiśniowej, która to wymaga również wykonania asfaltowej nawierzchni;
 • Biskupice Ołoboczne -  budowa drogi  na ulicach Parcele, Wierzbowa, Szkolna, kierunek "Dąbek", wraz z budową chodnika od kościoła w kierunku cmentarza przy drodze powiatowej;
 • Strzegowa -  budowa drogi polnej od zakrętu przy świetlicy w kierunku Chotowa.


Drogi powiatowe:

 • modernizacja drogi powiatowej Górzno- Kościelna Wieś na odcinku Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Żakowice, Głóski;
 • modernizacja dróg powiatowych w Biskupicach Ołobocznych w ciągu ulic: Ostrowskiej, Środkowej i Bilczewskiej z ułożeniem chodnika na ulicy Środkowej i Bilczewskiej;
 • modernizacji drogi powiatowej Węgry – Chotów, oraz Strzegowa –Gostyczyna;
 • modernizacja ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej i ronda;
 • modernizacja ulicy Morawskiego w Ociążu oraz wykonanie w jej ciągu chodnika.

Mam świadomość, iż  z czasem pojawią się kolejne odcinki dróg gminnych, które nie znalazły się w tym zestawieniu. Chcę jednak pokazać Państwu, mieszkańcom Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, że mam pełną świadomość topografii i potrzeb drogowych gminy, które będę konsekwentnie budował, aby można było bezpiecznie poruszać się po terenie naszej gminy.