Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka, dlatego zadbamy o jego odpowiedni poziom mieszkańców naszej gminy i miasta. Zaczniemy od bardzo prostych i przyziemnych kroków:

  1. Zainstalujemy światła na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Kaliskiej, gdzie zbyt często dochodzi do wypadków. Będzie to naturalna konsekwencja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż tej ulicy.
  2. Planujemy przesunięcie o kilkanaście metrów przejścia dla pieszych przy ulicy Ostrowskiej, w pobliżu szkoły i kościoła oraz wyposażenie tego przejścia w światła. Ważnym i poprawiającym znacznie bezpieczeństwo punktem, byłoby wybudowanie na drodze powiatowej ronda, na skrzyżowaniu ulic Ostrowskiej, Bankowej i  Powstańców Wielkopolskich, które to usprawni płynność ruchu drogowego.
  3. Będziemy zabiegać o wykonanie lewoskrętu do Fabianowa, jak również postulować o światła na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 z ulicą Ostrowską (zjazd do Biskupic Ołobocznych), aby umożliwić mieszkańcom bezpieczny wyjazd.
  4. Straż pożarna również przyczynia się wydatnie do poprawy bezpieczeństwa naszej gminy i miasta.  Dlatego planujemy systematycznie doposażyć jednostki w nowoczesny,  sprzęt pomagający nie tylko w walce z ogniem, ale również w ratowaniu życia. Zadbamy również o infrastrukturę: wyremontujemy i unowocześnimy remizy OSP.
  5. Policja, która jest gwarantem ładu i bezpieczeństwa otrzyma systematycznie niezbędne wyposażenie. Unowocześniać będziemy bazę transportową, budynki oraz systemy monitoringu, jako  znakomitego środka  prewencji. Dzięki niemu można zapobiec wielu potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, a samo istnienie takiego systemu przyczynia się do spadku przestępstw. Dzieje się tak na całym świecie, więc będzie tak i u nas.