Mieszkaniec Nowych Skalmierzyc, żona Eleonora, syn Grzegorz. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wydział matematyka). Obecnie Radny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, przewodniczący Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej.Emerytowany nauczyciel, wicedyrektor szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach.

 

 

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Nowe Skalmierzyce

 ulice:  29 Grudnia, Kaliska od numeru 1-23, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Wolności, Tartakowa.

 

Obwód głosowania nr 1

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

 

O co będę zabiegał w trakcie kadencji?

  • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni na ulicy 29 grudnia
  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze do ogródków działowych wzdłuż cieku Lipówki
  • wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kaliskiej
  • wykonanie parkingu przy Kościele przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja oraz Kolejowej