Wiek: 42 lat

Wykształcenie: Wyższe pedagogiczne. Szeroki zakres jej wykształcenia obejmuje studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagogiki, sztuki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Zawód: nauczyciel szkoły podstawowej, plastyk

Zainteresowania, pasja:

Uczy plastyki, zajęć artystycznych i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Jest kreatywna i wspiera kreatywność. W 2006 roku stworzyła „Galerię na Strychu” w której z pasją prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Lubi malarstwo, architekturę i  fotografię. Największą satysfakcję czerpie z odkrywania w dzieciach ich talentów i stwarzania takich warunków aby mogły się one rozwijać. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół „Jarzębinki”, realizuje przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jej patent na szczęście to uśmiech, życzliwość i odpowiedzialność. 


Okręg wyborczy nr 6 - sołectwo Skalmierzyce

 ulice:  Bankowa, Dąbkowa, Księdza Jana Piotrowicza, Ks. Kanonika Alfonsa Czwojdy, Jana Nepomucena Chrzana, Ludwika Jabłońskiego, Osada, Ostrowska nr nieparzyste, Podkocka, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Spółdzielcza, Stanisława Bąka, Szumiących Wierzb, Torowa, Wincentego Witosa, Wiśniowa.

 

Obwód głosowania nr 6

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

O co będę zabiegała w trakcie kadencji?

  •     rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach o dodatkowe sale lekcyjne w tym  utworzenie oddziałów "0".
  •     Wykonanie przy współpracy z powiatem, ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ostrowskiej
  •     wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Ostrowskiej (od torów do zajazdu)
  •     wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem ulicy Wiśniowej
  •     wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem na ulicy Osada
  •     wykonanie remontu i rozbudowy budynku straży Pożarnej w Skalmierzycach
  •     wykonanie placu zabaw na "Dąbku"
  •     wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Słonecznej
  •     stworzenie oferty zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Domu Seniora