Poznaj kto będzie Cię reprezentował w Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po wygranych wyborach. 

Bogactwo tkwi w różnorodności. I tak jak w każdej grupie społecznej, każdy jest inny i niepowtarzalny, tak wśród moich kandydatów na radnych jest rozmaitość charakterów, pasji, upodobań, zainteresowań i predyspozycji. Przy tej wielorakości łączy nas wspólny cel: rozwój Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Tutaj mieszkamy, kochamy to miejsce i tutaj chcemy pracować na rzecz naszej lokalnej Ojczyzny. Jest to nasz życiowy wybór. Pragniemy, aby nasza Gmina i Miasto były miejscem zasobnym, szczęśliwym, w którym każdy mieszkaniec poczuje się u siebie, w swoim domu.

Wszystkie zmiany w naszej gminie będziemy projektować w poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz rozwój społeczno-kulturowy i gospodarczy. Swoją postawą będziemy zaś kształtować poczucie tożsamości regionalnej, patriotyzmu, postaw wspólnotowych i obywatelskich, emocjonalnych i duchowych więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym  - z „małą ojczyzną”.

Mamy dobry start, bowiem Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce już jest miejscem dobrze prosperującym w różnych obszarach gospodarczym, społecznym czy kulturowym. Trzeba jednak planować dalszy rozwój, aby doskonalić, rozszerzać, modernizować to, co wymaga zmiany i szeroko promować nasz region.

 

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej Okregi wyborcze wchodzące w skład obwodu

Obwód nr 1

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

1, 2, 3

Obwód nr 2

Szkoła Podstawowa im. Powstańców WIelkopolskich w Nowych Skalmierzycach, ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

4, 5

Obwód nr 3

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

6 , 7

Obwód nr 4

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

8, 12

Obwód nr 5

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w BiskupicachOłobocznych, ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce

9

Obwód nr 6

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu, Fabianów ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce

10, 11

Obwód nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowieckuh, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

13

Obwód nr 8

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie,  Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

10, 11, 12, 13

Obwód nr 9

Szkoła Podstawowa im.Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie, Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

14, 15